Profilkläder med eget tryck

Hur upplevs du som arbetsgivare?

Med begreppet Employee Branding menas hur en organisation eller ett företag upplevs som arbetsgivare, dels från potentiella framtida anställda samt tidigare och nuvarande anställda.

Denna typ av marknadsföring brukar även ibland kallas för internt varumärkesarbete. För att uppnå den som ett företag vill ha gentemot sina kunder och omvärlden gäller det att samla organisationen för att se till så att alla strävar mot samma mål.

Om den interna organisationen inte är övertygad om sin egna kapacitet och vad företaget kan erbjuda sina kunder blir det oftast väldigt svårt att övertyga någon annan om att så är fallet. Att till exempel försöka sälja en produkt som man själv inte skulle vilja använda kan bli väldigt komplicerat.

Ofta är personalen de enda fysiska personer som en kund eller potentiell framtida anställda kommer i kontakt med och studier har visat att just det mötet har en otroligt stor betydelse. peregovoru

Oftast är detta möte av större betydelse än själva marknadsföringskampanjen eller hur företagets hemsida ser ut och är uppbyggd.

Alltså handlar Employee Branding om hur ett företags anställda kan påverka de associationer som finns till ett visst varumärke.

Till exempel är det viktigt att chefer och andra i betydande positioner i organisationen föregår med gott exempel.

Man bör ta vara på de bra delarna av den kultur som finns i organisationen och utveckla dessa istället för att marknadsföra sig som något som man inte är.

Detta motiverar personalen att själva anamma kulturen även om man såklart aldrig fullt ut kan påverka hur vuxna människor beter sig. Lyckas man motivera personalen att göra det där extra kommer även lönsamheten att förbättras.

Att profilera sig som den bästa tänkbara arbetsgivaren är också otroligt viktigt för att i framtiden kunna locka till sig bästa möjliga kompetens som organisationen behöver. Lyckas man med det samtidigt som de nuvarande anställda trivs minskar dessutom risken för stor personalomsättning.